ร้านเอทีวีมอเตอร์คลับ

ข้อมูลการชำระเงิน

1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารที่ทางร้านระบุไว้ให้

2. ชำระเป็นเงินสด

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นาย โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์

047-1-75368-8

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นาย โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์

244-0-42086-3

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นาย โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์

047-1-75368-8

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นาย โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์

244-0-42086-3

( ออมทรัพย์ )